RSS Feed

martes, 9 de noviembre de 2010

Projecte final

INTRODUCCIÓ

A continuació os presentem el nostre projecte, basat en el programa Jclic. Hem considerat que s'ajusta de manera adequada a les necessitats del infants en quant a recursos TIC que coneixem i també del que nosaltres buscàvem a l'hora de confeccionar una activitat didàctica.
Hem escollit com a temes principals de la nostra activitat didàctica els colors i els animals de la granja, són temes molt relacionats amb els continguts didàctics que s'aprenen durant l'etapa de l'educació infantil.
La raó per la que hem escollit aquesta aplicació i no una altra, és per que hem considerat que el programa Jclic ens aportava tot el que es necessari que ha d'haver en una activitat didàctica, amb eines molt valorables pels docents i a més consta d'un gran ventall d'aplicacions.
Una altre avantatge del Jclic és que pot incloure elements audiovisuals que fan d'aquesta eina un recurs didàctic molt més dinàmic i atractiu permeten als nens d'aquesta manera un alt grau d'interacció amb el programa. La senzillesa del seu funcionament provoca una bona utilitat als petits usuaris.

Escolteu com ens ho explica la nostra amiga:
OBJECTIUS
 • Objectius generals:
  • Potenciar l'ús de recursos TIC en les aules
  • Desenvolupar els continguts educatius de les diferents àrees en un àmbit diferent, sense provoca la rutina als infants.
  • Implicar al nen en l'àmbit informàtic.
  • Afavorir la realització d'activitats interactives i autoevaluables

 • Objectius de l'activitat d'animals de la granja:
  • Conèixer els diversos animals.
  • Reconèixer els sons dels animals i saber relacionar-lo adequadament.
  • Establir relacions entre la figura del animal i el seu nom.

 • Objectius de l'activitat dels colors:
  • Aprendre els diversos colors i saber diferenciar-los
  • Establir relacions entre l' imatge i el seu nom.
  • Reconèixer fàcilment els sis tipus de colors mostrats en les activitats.
ACTIVITATS DELS COLORS
 • Activitat d'exploració
 • Activitat de resposta escrita
 • Activitat d'associació simple
 • Activitat de memòria
 • Puzle doble de colors
 • Omple els forats
 • Mots encreuats
 • Sopa de lletres
 • Puzle d'intercanvi
 • Puzle de forats.
ACTIVITATS DELS ANIMALS
 • Puzle d'intercanvi
 • Activitat d'exploració
 • Activitat d'associació simple
 • Activitat de resposta escrita
 • Activitat de memòria
 • Activitat d'exploració
 • Activitat d'associació complexa
 • Activitat de memòria
 • Sopa de lletres
 • Puzle doble
 • Activitat d'associació simple


 CONCLUSIONS


Les conclusions estretes de la realització d'aquest projecte ens han fet reflexionar sobre els grans avantatges de l'aplicació del Jclic.
Hem experimentat per moments les sensacions, dubtes i inquietuds que sorgeixen a l'hora de configurar activitats pels infants, tenint en compte les seves necessitats adaptant-ho a edats compreses entre els 3 i 6 anys.
Ha sigut una experiència positiva per l'aprenentatge que nosaltres mateixos hem adquirit. Amb ganes de descobrir i informar-nos sobre el món virtual i la relació que s'estableix en els diferents continguts educatius, que podem trobar al nostre abast a la xarxa.
I amb aquestes paraules tanquem el que ha sigut "el nostre petit cel" ple de núvols com els lectors que ens han seguit, nosaltres continuarem movent-nos i voltant per aquest cel, tant si bufa el vent com si no.

ACTIVITAT 

Finalment us presentem el fruit de tot el treball realitzat, la nostra activitat didàctica:Aquí us deixem l'enllaç de l'activitat per veure-la en pantalla completa:

Activitat Jclic 


viernes, 5 de noviembre de 2010

Eduquem amb igualtat

Hola nuvolets i nuvoletes,
cada vegada més, estem inculcant des de ben petits als infants que hem de conviure, viure, acceptar i estimar a tothom per igual; estem educant en Igualtat.
És molt trist veure a un nen sol al pati perquè és de color, o observar com el nen nouvingut ningú juga amb ell, la nostre tasca com a futurs mestres és potenciar L'igualtat; fer entendre als nens que tothom és igual, tothom s'ha d'acceptar i respectar si nosaltres també volem ser respectats.

Us deixo un link d'una pagina on trobareu un pdf amb activitats d'educació vers la igualtat.Nuvolets i nuvoletes, espero que lluitem junts per una igualtat.martes, 2 de noviembre de 2010

A per el tresor nuvolets i nuvoletes!!

Què és la cacera del tresor?

El primer que hem de dir, és que una cacera del tresor (en anglès "Treasure Hunt", "Scavenger Hunt" o "Knowledge Hunt", ja que de les tres formes se la coneix) és un recurs didàctic, aquest es utilitzat per docents que utilitzen Internet com una eina d'ensenyament més. Consisteix en un conjunt de preguntes acompanyat d'un seguit d'enllaços a diferents direccions webs, de les quals es pot extreure informació per contestar les preguntes abans formulades. Algunes inclouen el que coneixem com: 
"la Gran Pregunta". Aquesta apareix al final i requereix que els alumnes apliquin tots els coneixements que han adquirit al llarg de l'activitat. La resposta a la "Gran Pregunta" no apareix directament a les pagines webs visitades i exigeix integrar i valorar tot l'aprés durant la recerca.

Les caceres del tresor són estratègies útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l'accés a la informació a través de la Internet en particular.


Com s'estructura?
 • 1. Introducció: Es prové a l'alumne l' informació inicial de l'activitat, dins d'aquesta inclourem la descripció de la activitat i com han de portar-la a terme. Hem d'intentar motivar a l'alumne i mostrar un activitat atractiva i divertida.
 • 2. Preguntes: Farem un llistat de preguntes a contestar. Segons l'edat dels alumnes, les preguntes poden ser:

  • Preguntes directes, en el cas dels alumnes més petits, per formular-les hauríem de copiar i enganxar les frases exactes que contenen l' informació rellevant que volem que trobin i transformar-les en preguntes directes.
  • Preguntes que impliquin activitats més complexes per alumnes més grans. Formularem preguntes que impliquin activitats més complexes, relacionades amb la lectura comprensiva, la inferència, la reunió i organització de l' informació, la comparació, etc. Si plantegem petites activitats han de poder realitzar-se ràpidament: llegir un mapa, fer un càlcul, etc.
 • 3. Recursos: Consisteix en un llistat de pagines webs que el creador a inclòs per ajudar a l'estudiant a respondre les preguntes o realitzar les activitats. Aquests son seleccionats prèviament perquè l'estudiant pugui focalitzar la seva atenció en el tema presentat. Es poden utilitzar buscadors especialitzats o genèrics. En el cas dels alumnes més petits es convenient col·locar en vincle necessari per a resoldre la pregunta a continuació d'aquesta. Hem de procurar posar el enllaç directe a la pàgina on es troba l' informació, no posem un enllaç a un lloc web molt ampli.
 • 4. La Gran Pregunta: És recomanable en edats més avançades.
  Tracta d'incloure una pregunta final, global, on la seva resposta no aparegui directament en cap de les pagines de recursos, si no que depengui de les respostes anteriors y del que han aprés responen les preguntes.
 • 5. Avaluació: Es tracta de fer una descripció clara de què i com s'avaluarà tot lo aprés. La manera més senzilla de avaluar és en funció del producte, és a dir, de la quantitat i qualitat de les respostes dels estudiants. Encara que, es interessant establir alguns indicador de la qualitat del procés: grau de elaboració de les estratègies de recerca, originalitat, treball en equip, ús de la tecnologia, etc. Una practica recomanable seria corregir l'exercici entre tots i donar la oportunitat a aquells alumnes que no han sabut respondre o que les seves respostes no han sigut tan bones, complementar-les o reescriure-les amb l'ajut del professor.
 • 6. Crèdits: Tracta de fer el llistat de les fonts utilitzades, ja siguin imatges, sons, vídeos, textos, etc. proporcionant els enllaços de les fonts originals. També podem donar les gracies a proveïdors o algú que ens hagi ajudat en la configuració de l'exercici.Perquè és una de les eines més utilitzades?

 • Son fàcils de crear tant pel professor com per l'alumne.
 • Son unes activitats divertides de realitzar, ja que en forma de joc, se'ls anima i motiva per trobar les respostes a les preguntes plantejades
 • S'adapten a tots els nivells de aprenentatge, podent establir la dificultat que vulguem, augmentant-la o disminuint-la en funció de la capacitat de l'alumne.
 • Es una de les millors maneres d'iniciar a l'alumne en l'ús d'Internet i les noves tecnologies com eines d'aprenentatge i recerca d'informació, així com de fomentar l'autonomia en lo que al seu aprenentatge es refereix.
 • Es pot utilitzar com a eines de treball en equip i individual.
 • Poden ser simple o complexes depenent de a qui van dirigides. Als alumnes més petits li plantejarem menys qüestions, amb formulacions més simples i amb els vincles necessaris per a la seva resolució a continuació de cada pregunta. Els més grans poden treballar un tema més ampli i se'ls demana que trobin per sí mateixos d'informació de més d'un lloc o que busquin les seves pròpies fonts per a obtindre l' informació necessària o se'ls proporciona un punt d'entrada a una sèrie de llocs relacionats.
 

Consells alhora de fer una cacera del tresor:

 • Identificar clarament el tema i l'àrea de la cacera.
 • Hem de procurar que les preguntes provoquin el pensament i reflexió. Els estudiants no han de limitar-se al "copiar i enganxar", han de pensar abans de respondre.
 • No hem d'incloure una gran quantitat de enllaços, hem de ser clars i concisos.
 • S'ha de fixar un temps límit i observar el que fan els alumnes: si tenen dificultats en la recerca, se es distreuen, si terminen molt ràpid i les seves respostes son molt superficials, si han entès la activitat, etc.
 • S'ha de planificar com compartiran l' informació els alumnes, una fulla de treball a mà o algun altre tipus de producte (presentació, un text escrit a ordinador, etc.).
 • Hem de comprovar sovint l'estat dels enllaços que incloem en la nostra cacera, ja que poden caducar, ser retirats de la xarxa, etc.

  A continuació us deixo una presentació on us fa una presentació gràfica resumint el que hem explicat anteriorment.

Voleu crear la vostra pròpia cacera del tresor?

Aquí us deixo un link amb un tutorial i tot el necessari per configurar el vostre propi exercici.

Tutorial per crear una cacera del tresor.

Finalment us incloure un seguit d'enllaços amb un munt d'exemples per triar el que més us agradi.

 
Salutacions des dels núvols!!

  martes, 26 de octubre de 2010

  Coneixeu les anomenades Wikis?

  A continuació us deixem una petita presentació que explica molt i molt bé com funcionen les Wikis!!
  Una altra aplicació que facilita molt avui en día l'avanç de les TIC a les nostres escoles.

  Us desitjem una bona comprensió doncs!


  Ens veiem molt aviat nuvolets i nuvoletes!

  lunes, 25 de octubre de 2010

  El reciclatge a l’escola

  Què és el reciclatge?

  El reciclatge és el procés mitjançant el qual els productes que ja no ens serveixen, són utilitzats de nou. Els materials que acostumen a ser reciclats són el ferro, l'alumini, el vidre, el paper, la fusta i el plàstic.

  Amb el reciclatge podem evitar el malbaratament de materials potencialment útils, per reduir el consum de primera matèria fresca, l'ús d'energia, la contaminació atmosfèrica (per la incineració) i la contaminació de l'aigua (a causa de l'abocament) reduint la necessitat de disposició del rebuig "convencional", i per abaixar emissions de gas que causen l'efecte hivernacle en comparació amb la producció. El reciclatge és un component clau de gestió de residus moderna i és el tercer component de la jerarquia del reciclatge: "Reduir, Reutilitzar, Reciclar".
  També es refereix al conjunt d'activitats que pretenen reutilitzar parts d'articles que, en el seu conjunt, han arribat al final de la seva vida útil, però que admeten un ús addicional per alguns dels seus components o elements.


  El procés (simple o complex, depenent del material) necessari per disposar d'aquestes parts o elements, i preparar-los per la seva nova utilització, es coneix com a recollida.

  La producció de mercaderies i productes, que fan créixer el consum i com a conseqüència el augment de residus de diversos tipus, ha obligat a les societats modernes a desenvolupar diferents mètodes de tractament d'aquests residus, amb el que l'aplicació del reciclatge troba justificació suficient per posar-se en pràctica.

  En una visió ecològica del món, el reciclatge és la tercera i darrera mida en el objectiu de la disminució de residus; el primer seria la reducció del consum, i el segon la reutilització.


  Que materials podem reciclar?

  El materials reciclables són els següents:
  • Paper i cartró: S'obté dels arbres, per això, el reciclat del paper evitarà que es tallin i talin molts arbres.
  • Ferralla i metall: Són el llautó (es pot trobar en material de fontaneria com per exemple en les aixetes de l'aigüera), el plom (es pot trobar en material de fontaneria com per exemple, les canonades d'una casa), el coure (es pot trobar en els cables elèctrics d'una casa), l'estany (solen utilitzar-lo els lampistes per a soldar) i l'alumini (se sol utilitzar en les finestres de les cases).
  • Piles i bateries: Moltes piles contenen metalls molt tòxics i perillosos per al medi ambient, per tant, és tan important saber que les piles gastades que no són recarregables s'han de tirar als contenidors especials que existeixen per a la recollida d'aquests productes en comerços, establiments, en les zones urbanes o en els punts verds.
  • Pintures i oli: Aquest tipus de substàncies contenen materials tòxics i perillosos per a l'home, per això, s'ha de respectar el consell de no tirar a les escombraries aerosols, esmalts, aiguarràs, tints i protectors de fusta.
  • Plàstics: Amb el reciclatge de plàstics es redueixen residus disminuint el seu impacte i influència en l'ambient.
  • Vidres: El reciclat de vidres estalvia energia ja que aquest sempre es pot reciclar. Per a la seva recollida es requereix eliminar del vidre objectes tals com taps, filferros, etiquetes..., etc.
  • Materials tèxtils: El més estès consisteix a reutilitzar aquests teixits en rastells de caràcter benèfic, en botigues o en contenidors especials on es pot recollir roba i sabates. Aquesta última és una forma de reciclar la roba encara que no pas per cap tractament específic de reciclat, sinó que passen d'unes mans a unes altres.
  • Matèria orgànica: La matèria orgànica d'origen domèstic (restes de menjar) i la d'origen vegetal (gespa, branques...) pot reciclar-se i convertir-se en material utilitzable per a l'abonament de la terra, per a la recuperació del sòl erosionat, desgastat o devastat pel foc, el vent, les pluges torrencials,etc.

  Propostes de reclicatge a l'escola. Que podem fer?

  Et proposem un seguit de conductes que pots fer per contribuir en aquesta causa.
  • Utilitzar les dos cares del paper per dibuixar, deures, notes, etc. També utilitzar els restos de paper que ja hem utilitzat per borradors, apunts, etc.
  • Fer les fotocopies a doble cara
  • Organitzar tallers de reciclatge de paper a l'escola
  • Comprar begudes en ampolles retornables sempre que sigui possible.
  • Quan es realitza una sortida del centre, les begudes calentes o fredes, portar-les en termos o cantimplores; els entrepans i altres aliments portar-los en recipients que podem tornar a utilitzar. Portar-ho tot a una bossa pròpia per reduir els gastos d' embolcalls. Si portem llaunes, guardar-les fins poder llençar-la a un contenidor de reciclatge.
  • Informar-se, investigar i difondre el problema dels residus i les seves solucions.
  • Mantindre neta la teva escola
  • Reduir la generació de brossa, participant en el reciclatge.
  • Si la teva escola ja esta participant als programes de reciclatge, poden portar una estadística del que estan recollint i com es tradueix en estalvis concrets a favor del medi ambient.
  • Difondre les teves experiències tractant de sumar més gent involucrada en el reciclatge.

  Si tens altres propostes, no dubtis en fer constància d'elles comentant aquesta entrada, junts podem aconseguir-ho.

  Us deixem un video informatiu sobre el reciclatge a l'escola, per veure'l feu clic aquí.

  T'ha quedat clar? Posa't a prova amb aquest joc.

  Salutacions des dels núvols!!